KGR-Sitzung am 11.06.24 in Hasenweiler

Schnappschuss (2024-05-27 10.04.56)

KGR-Sitzung am 04.06.24 in Pfärrenbach

Schnappschuss (2024-05-23 08.57.33)

KGR-Sitzung am 25.04.24 in Pfrungen

Schnappschuss (2024-04-15 15.27.50)

KGR-Sitzung am 24.04.24 in Wilhelmsdorf

Schnappschuss (2024-04-15 15.25.54)

KGR-Sitzung am 25.04.24 in Kappel

Schnappschuss (2024-04-09 09.45.15)