KGR-Sitzung am 07.02.18 in Kappel

Schnappschuss (2018-01-30 11.03.45)

KGR-Sitzung am 30.01.18 in Hasenweiler

Schnappschuss (2018-01-21 17.17.48)

KGR-Sitzung am 24.01.18 in Esenhausen

Schnappschuss (2018-01-15 09.28.54)

KGR-Sitzung am 24.01.18 in Zußdorf

Schnappschuss (2018-01-15 09.07.05)

KGR-Sitzung am 19.01.18 in Horgenzell

Schnappschuss (2018-01-08 09.20.32)