KGR-Sitzung am 05.11.14 in Pfrungen

KGR-Sitzung am 22.10.14 in Kappel

KGR-Sitzung am 16.10.14 in Horgenzell

Sitzung Wahlausschuss Danketsweiler am 17.10.14